Kovo 5-6 d. šventėme mūsų bažnyčios pašventinimo 25 metų jubiliejų. Kviečiame pažiūrėti šv. Kazimiero šeštadienio ir sekmadienio  iškilmių mūsų bažnyčioje nuotraukas mūsų interneto svetainės galerijoje. 

 

Siūlome paskaityti JAV lietuvių leidinio DRAUGAS straipsnį-pokalbį apie mūsų bažnyčią, jos jubiliejų, jos veiklą ir jos rektorių.  

 

2016 m. šv. Kazimiero bažnyčios šventojo Kazimiero skulptūrėlių konkurso nugalėtojai. Komisija dr. Sigita Maslauskaitė, dr. Liudas Jovaiša, kun. Rytis Gurkšnys,sj. Sveikiname nugalėtojus! Dėkojame ir džiaugiamės visais dalyviais!

 

 

Didysis prizas nr. 14 Audra Jakušovienė, Benas Vildžius, Žygimantas Žamba ir Saulius Bučius. Kauno A. Stulginskio mokyklos daugiafuncinis centras

 

 

I-oji vieta nr. 21 Jovitai Kisielienė. Vilnius.

 

 

II-oji vieta nr. 28 Matas Indriūnas.Smigliai, Vilniaus rajonas.

 


III-oji vieta nr. 37 Saulė Degutytė, Vilnius.

 


Originaliausias darbas

nr. 57 Sandra Petrauskaitė Vilnius.

 

Žmonių simpatijos lygiai balsų gavo:

 


nr. 35 Aurelija Tidikytė. Laviškis, Anykščių rajonas. 

 


nr 13 Vitas Vasiliauskas, Kybartai.

Galerijoje galite pamatyti visus atsiųstus darbus ir pamatyti apdovanojimų šventės akimirkas.

 

Šiemet švenčiame mūsų bažnyčios pašventinimo 25 metų jubiliejų.

Dėkojame Dievui už nuostabų bažnyčios pastatą, kuris iš ateizmo muziejaus buvo sugrąžintas mums ir pašventintas 1991 metais kovo 3 d.

Šią Viešpaties mums dovanotą pergalę šventėme Kaziuko mugės šeštadienį, kovo 5 d.

 Dėkoju visiems, kurie skyrėte savo laiko, jėgų, talentų, kuriant šv. Kazimiero šventę mūsų bažnyčioje.

50 savanorių komanda darbavosi ruošiant mūsų bažnyčios pašventinimo 25 metų jubiliejaus šventę. Jie rengė šv. Kazimiero statulėlių konkursą. Konkurso dalyviai kūrė statulėles ir siuntė mums savo nuotraukas. Gavome 62 nuotraukas iš visos šalies ir užsienio. Kovo 5 d. trys gidai vedė 1,5 valandos trukmės ekskursijas po bažnyčios, požemių, gimnazijos ir jėzuitų namų patalpas. Jose dalyvavo apie 150 žmonių. Mūsų teatro aktoriai apsirengę karalaičio drabužiais, rūmų damų suknelėmis ir riterio apranga visą dieną stovėjo lauke prie bažnyčios įėjimo ir kvietė prieiti, pabendrauti, daugiau sužinoti apie šv. Kazimierą ir nusifotografuoti. Aktoriai parodė du vaidinimus apie šv. Kazimierą. Bažnyčia buvo atidaryta visą dieną. Ją aplankė daugiau negu 2000 žmonių iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių. Savanoriai bažnyčios svečiams dalino lankstinukus ir skirtukus su malda bei kvietė pasimelsti bažnyčioje, prašant šv. Kazimiero globos sau ir savo artimiesiems. Kiti bažnyčios nariai pasakojo svečiams apie šį šventąjį, jo bažnyčios istoriją ir jos veiklą dabar. Kiti rengė agapę su vaišėmis ir arbata. Dėkojame jums visiems už tarnystė, kuri padėjo sukurti šventinę mūsų iškilmių nuotaiką mūsų bažnyčios svečiams, bičiuliams ir bendruomenės nariams. Tikime, kad Viešpats parodys dar daugiau savo gerumo jūsų gyvenime.

ŠVENTOJO KAZIMIERO GYVENIMO APMĄSTYMAS IR MALDA

Šventasis Kazimierai, tavo rankose buvo turtai, valdžia ir garbė – tu viską panaudojai žmonių meilei,

nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu buvai puikus oratorius, o savo žodžiais kūrei taiką, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu išduotas nekeršijai, nepasidavei nevilčiai, bet toliau su meile darbavaisi šalies gerovei, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu šalia esančius, net ir savo tėvą, draugiškai ir aiškiai nukreipdavai į gera,

nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu savo pavaldiniams buvai kaip mylintis tėvas, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu visiems vargšams, našlėms ir našlaičiams padėdavai kuo tik galėdamas,

nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu dar jaunuolis būdamas išmintingai sutvarkei praskolintos valstybės biudžetą,

nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu padėjai valstybėms kurti draugiškus santykius, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu nepailsdamas dažnai meldeisi, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu nepasinaudojai moterimi, kad atgautum sveikatą, nes Dievą pažinai.

Šventasis Kazimierai, tu po mirties gausiais stebuklais mus apdovanojai, nes Dievą pažinai

Šventasis Kazimierai, tau pavedame visus vargstančius:

ligonius, artimųjų netekusius, skurstančius, priklausomybių kamuojamus, perkamus ir parduodamus, išnaudojamus, įvairiausių neteisybių skaudinamus – padėk, kad jie pažintų juos mylintį Dievą ir kuo greičiau sulauktų reikiamos pagalbos.

Šventasis Kazimierai, melskis už mus!

Šventasis Kazimierai, tau pavedame visus žmonių engėjus:

nesąžiningus ir godžius darbdavius, įvairiausių narkotikų gamintojus ir platintojus, prekiautojus žmonėmis, nesąžiningus, meluojančius, smurtaujančius žmones.

Suminkštink jų širdis, pabudink jų sąžinę, kad jie mestų piktas mintis ir darbus, atsigręžtų į juos mylintį Dievą ir atsilygintų nuskriaustiesiems.

Šventasis Kazimierai, melskis už mus!

Šventasis Kazimierai, tau pavedame save, daugybę kartų nusidėjusius Dievui ir savo artimui.

Atverk mūsų širdis mylinčiam Dievui, kad jose atgaivintų tikėjimą viltį ir meilę, kad visuose kasdieniniuose reikaluose atsimintume, jog esame Dievo vaikai ir elgtumėmės garbingai.

Šventasis Kazimierai, melskis už mus!

Kazimiero litanija.

 

Garbiname Viešpatį ir švenčiame šios jo pergalės 25 metų jubiliejų.

Kun. Rytis