kambarelis2

Dvasinių pratybų kasdienybėje patirtis

Kasmet mūsų bažnyčioje susirenka nedidelė grupelė žmonių, ieškančių gilesnio Dievo pažinimo ir nuoširdesnio santykio su Jėzumi, gana ilgai maldos kelionei, remiantis šv. Ignaco Dvasinių Pratybų dinamika. Neatsitraukdami nuo šeimos, kasdienio darbo ir įprastos aplinkos, pasiryžome kasdien skirti bent pusvalandį laiko maldai ir mąstymui, bei kassavaitiniam susitikimui, kuriame dalinamės maldos patirtimi, atradimais, nesėkmėmis, abejonėmis, džiaugėmės įvykusiu susitikimu su Jėzumi arba guodėmės užklupusia tyla, tamsa ar gundymu. Atvirumas, nuoširdumas ir kasdienės pastangos skirti laiko maldai reikalavo motyvacijos ir kantrybės. Ne visi įveikė pratybų ciklą iki galo, bet ištvermingiausi šiandien noriai dalinasi savo išgyvenimais ir patirtimi.

Skaityti daugiau...

 brgediminasSusitikimas su broliu Gediminu Numgaudžiu OFM, vienu iš filmo „Krikštas“ kūrėjų

„Krikšto Sakramentas – atgimimo iš Dvasios ženklas ir įvedimo į Bažnyčią momentas – turėtų būti svarbiausias įvykis kiekvieno krikščionio gyvenime. Kas su manimi nutiko per Krikštą? Kas man buvo suteikta? Ką aš priėmiau? Kokią dovaną gavau? Kaip ja naudojuosi – gyvenu?“

Šiais klausimais Gediminas Numgaudis, OFM kreipiasi į mus, nuolankiai prašydamas malda ir auka paremti filmo „Krikštas“ kūrimą. Kartu su garsiu režisieriumi Audriumi Stoniu pradėjęs rinkti medžiagą filmui jis kviečia būsimus filmo žiūrovus mąstyti apie Krikšto sakramento prasmę mūsų gyvenime. Vasario 24 d. susitikime su Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomene brolis Gediminas sakė, kad pristatydamas filmą jis savotiškai evangelizuoja žmones, skatindamas mąstyti, kas su jais atsitiko per Krikštą. Pasak jo, filmas mus grąžins prie pačių krikščionybės ištakų, padės susivokti, kas mes, krikščionys esame...

Skaityti daugiau...

Ad Majorem Dei Gloriam

denisas„Didesnei Dievo garbei“ – šv. Ignaco Lojolos ištarti žodžiai, kurie tapo jėzuitų ordino šūkiu. Šie žodžiai padeda dar labiau pažinti save patį, atverti sielą kilniems ir dorybingiems darbams. Ar iš tiesų šiame įvairių socialinių, visuomeninių problemų slegiamame pasaulyje mes darome viską dėl didesnės Dievo garbės?

Skaityti daugiau...

guopstos 2012__49Kaip mes šią vasarą stovyklavome…

Netoli Vilniaus, prie Guopstų ežero, yra puiki Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietė. Jau aštuntą kartą liepos pradžioje čia stovyklauti renkasi Vilniaus jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčioje susitikančios ir po pamaldų bendraujančios šeimos. Per tuos metus stovykla gerokai pasikeitė – išaugo didelis namas su patogiais kambariais, erdviu valgomuoju, aštuonsiene sale-koplyčia ir, žinoma, svarbiausia amžinai alkaniems mažiems ir dideliems stovyklautojams patalpa... Tikimės, kad stovyklų dėka per septynerius metus bent truputį pasikeitėme ir mes, stovyklautojai – į gera, žinoma...

Smile

Skaityti daugiau...

RomaRomoje

Roma, Amžinasis miestas, visais laikais traukė žmones iš viso pasaulio: į ją plūdo žemdirbiai ir amatininkai, prekeiviai ir menininkai, užkariautojai ir karaliai. Į Romą pasitikti savo lemties keliavo apaštalai, nešę Jėzaus Kristaus Gerąją Naujieną. Paprasti žvejai iš žemiausių visuomenės sluoksnių imperijos pakraščiuose pakeitė tuometinio pasaulio veidą, ir dabar jų palaidojimo vietose stovi didingiausios bazilikos, kurioms lygių niekur nėra… Roma žavi turistus savo daugiasluoksniškumu, joje be galo daug įvairovės, masinančios istorikus, kultūros tyrinėtojus, menininkus, piligrimus ir rašytojus. Roma įkvėpė lenkų rašytoją Henriką Senkevičių parašyti istorinį romaną „Quo vadis?“, o garsusis psichoanalitkas Zigmundas Froidas kiekvieną vasarą atvykdavo į Romą. Niekas, apsilankęs Amžinajame  mieste, negali likti jam abejingas. Tokia yra Roma ir ne veltui sakoma, kad visi keliai į ją veda…

Skaityti daugiau...

 Judita Stankūnaitė SJE. Noriu būti dalijama kaip duona...

judita_Eucharistinio Jėzaus seserys uoliai darbuojasi Šv. Kazimiero bažnyčioje nuo pat jos atšventinimo 1991 m. Viena iš aktyviausiai dirbusių seserų buvo s. Judita, ypač aktyviai prisidėjusi organizuojant jaunimo veiklą, buriant ateitininkus. Siūlome paskaityti pokalbį su s. Judita, kurį parengė mūsų bažnyčios lankytoja Rasa.

Skaityti daugiau...