Dievo meilės keliu

P20111126_09 4asitinkant naujuosius Liturginius metus džiugiai eiti Dievo valios vykdymo keliu pakvietė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, į susitikimą su Šv. Kazimiero bažnyčios tikinčiaisiais atvykęs lapkričio 26 dieną. Adveto išvakarėse vyskupas su jėzuitų  provincijolu Gintaru Vitkumi ir tėvu Gediminu Kijausku SJ koncelebravo šv. Mišias bažnyčios 20 metų atšventinimo garbei, taip dar kartą primindami Jos sudėtingą kelią istorijos tėkmėje.

Kazimierai, šventasis Broli mano!
Tu duok man savo meilės be ribų!
Padėk pamilti kryžių, kurs išgano,
Pamokyki tikėjimo darbų...     (Lacrima)

Jo Ekscelencija E. Bartulis homilijos pradžioje, pasveikinęs visus susirinkusius švelniai pajuokavo, kad šiandien džiugu matyti tiek daug  tikinčiųjų, tačiau jis atsimenąs lyg ir gausesnį būrį, kai dalyvavo atšventinimo ceremonijoje prieš 20 metų. Vyskupas gražiai apžvelgė Bažnyčios bendruomenės dvidešimties metų nueitą kelią, kaip ne kartą ją lankė ir ne kartą čia aukojo Šventąsias Mišias.

 

Skaityti daugiau...

 s.benignaŠventovės sugrąžinimą prisimenant

Ilgi ir skaudūs buvo Bažnyčios  sovietmečio persekiojimai Lietuvoje. Prisiminkime  Arkikatedrą, paverstą tikra plėšikų landyne, tik vėliau ji tapo muziejumi (visa tai išgyvenusi pasakojo žymiausia šventų paveikslų Lietuvoje,  tuometiniame Leningrade ir Maskvoje restauratorė Elena Šmigelskytė). Daugelis mūsų Tėvynės šventovių buvo išniekintos ir apiplėštos. Tik išaušus laisvei, imta jas grąžinti tikintiesiems, tarp kurių mename ir Šv. Kazimiero bažnyčią.

Skaityti daugiau...

 vyskap3Vyskupo Arūno Poniškaičio pamokslas

Lygiai prieš metus Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero dieną (kovo 4) Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Arūnas Poniškaitis buvo konsekruotas Vilniaus augziliaru vyskupu. Šiemet Vyskupas savo konsekravimo metinių išvakarėse  šv. Mišias  koncelebravo ir pamokslą pasakė Šv. Kazimiero bažnyčioje, per jos atšventinimo sukaktį.

Susirinkome džiugią dieną, minėdami šios reikšmingos bažnyčios prisikėlimą: jos atšventinimą prieš 20 metų. Galėtume kalbėti apie ją įvairiais aspektais. Ši bažnyčia – svarbus ir puošnus Vilniaus miesto akcentas, iškilęs prie Rotušės aikštės, kad būtų ne tik pagrindinių miesto gyvenimo įvykių liudininku, bet ir savo ruožtu bylotų apie tai, kas išlieka brangu ir reikšminga greitai bėgančių dienų sūkuryje.

Skaityti daugiau...

Laiškai iš širdies

Jau antrą pavasarį mūsų širdyse gyvuoja jauki kertelė vardu „Šv. Kazimiero bendruomenė“. Ji užgimė nejučia, ramiai, neatšaukiamai – lygiai kaip kraunasi gėlės žiedas ar žemės gelmėse tveriasi deimanto akis. 

…Atidi vienuolė sutinka į katechezę skubančius vaikus… Geranoriški bendraminčių žvilgsniai per sekmadienio mišias… Nežemiškas kunigo pamokslas… Pro langą užklydusi šviesa palyti šv. Ignaco atvaizdą…

Ir mes pamažu keičiamės, laisva valia pasiduodame meilės nelaisvėn. Tampame kitokie – atlaidesni, labiau išmintingi, pasirengę atverti širdis ir išvalyta siela sutikti kasdienybės iššūkius...  Mes jaučiame, kad tai – ne tik ėjimas. Tai – tikėjimas.

 

Skaityti daugiau...

1999-01-01Prisimena jaunimas

Prisimenu, kai per Šv. Kazimiero bažnyčios atšventinimo iškilmes žmonės netilpo į bažnyčią, nemažas būrys stovėjo už durų. Ir aš buvau tarp jų.

Skaityti daugiau...