ĮVAIRIOS TARNYSTĖS GRUPĖS

(Kviečiame prisijungti ir tarnauti kitiems)

 

Sekmadienio šv. Mišių muzika ir giedojimas (jaunimo choras, choras Ave verum)

Kviečiame jungtis į jaunimo chorą, nes kolektyvas jaunas ir draugiškas. Tai grupė žmonių, siekiančių maldą praturtinti giesme. Giesmės — nesudėtingos, bet gražios, giedamos pritariant gitaroms. Kreiptis į Aureliją Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kviečiame jungtis į suaugusiųjų chorą AVE VERUM, nes kolektyvas draugiškas ir mobilus — daug važinėja po Lietuvą ir mielai gieda Lietuvos bažnyčiose. Vadovas Vydmantas Ruzgys. Koordinuoja Ingrida, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Patarnavimas prie altoriaus (suaugusiųjų ir vaikų grupė)

Patarnautojai šlovina Dievą padėdami kunigui per šv. Mišias ir kitas liturgines apeigas. Jie geriau susipažįsta su liturgija, suvokia šv. Mišių prasmę, tampa pavyzdingais ir atsakingais Bažnyčios bendruomenės nariais. Berniukus ir mergaitės, vyrus ir moteris kviečiame įsijungti į patarnautojų būrį, kad kiekvienas savitai ir aktyviai galėtų dalyvauti šv. Mišių liturgijoje. Norinčius prisijungti prašome užeiti į zakristiją prieš šv. Mišias.

 

Sekmadienio Mišių Šventojo Rašto ir maldų skaitymas

Sekmadienių ir šiokiadienių šv. Mišiose skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda psalmę, aktyviai įsijungia į švenčių liturgiją, spalio mėnesį vadovauja rožinio maldai. Kviečiame įsijungti į skaitovų būrį. Norinčius prašome kreiptis pas bažnyčios rektorių arba pas ses. Sofiją po šv. Mišių.

 

Bažnyčios aukų rinkimas

Grupė padeda patarnautojams surinkti sekmadienio rinkliavos aukas. Kreiptis į ses. Sofiją.

 

Vaikų tarnybos per sekmadienio 10.30 val. Mišias organizavimas

Sekmadieniais per 10.30 ir 12.00 val. šv. Mišių Žodžio liturgiją (kambarėlį kairėje pusėje įėjus į bažnyčią) vyksta užsiėmimai, padedantys vaikams pritaikytu būdu suprasti Šventojo Rašto skaitinius ir pažinti Dievą. Tuo užsiima savanoriai, kurie palaiko kampelio tvarką. Visi galintys padėti mielai kviečiami. Kreipkitės į ses. Mariją.

 

Šlovinimo vakarų rengimas

Ši muzikantų, solistų ir savanorių grupė, rengia šlovinimo vakarus, kurie vyksta lapkričio - gegužės mėn. Kviečiame norinčius prisidėti prie vakarų erdvės kūrimo (savanorių komandos) ir prisijungti prie šlovintojų muzikantų ir solistų.

Savanorių komandą koordinuoja ses. Marija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šlovintojų chorą koordinuoja Algimantas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šlovinimo vakarai vyksta lapkričio – gegužės mėn. pirmaisiais mėnesių penktadieniais - 18.30 val.

 

Bažnyčios švenčių (šv. Kazimiero, šv. Andriejaus, Kalėdų, Velykų) rengimas

Tai komanda, kuri susirenka, planuoja ir kuria didžiąsias KALĖDŲ ir VELYKŲ šventines pamaldas. Ši grupė organizuoja bendruomenės dienas, kurios vyksta du kartus per metus per ŠV. KAZIMIERO ir ŠV. ANDRIEJAUS BOBOLĖS šventes. Dalyvauja visos bendruomenės grupės. Koordinuoja ses. Sofija.

 

Bažnyčios narių sielovados taryba

Renkasi pirmą mėnesio penktadienį ir aptaria svarbiausius mėnesio renginius (ką norime daryti, ką galime daryti, kas ir ką daro). Jei norite prisijungti, užeikite pas bažnyčios rektorių kun. Rytį sekmadienį po 12 val. šv. Mišių.

 

Carito projektas bažnyčioms aplankyti BETANIJOS valgyklą 1x per mėn.

Kviečiame savanoriauti BETANIJOS stokojančiųjų valgykloje su mūsų bažnyčios savanorių grupe, kuri renkasi vieną kartą per mėnesį, vyksta į valgyklą ir bendrauja su jos lankytojais. Kviečiame visus, kurie gali skirti laiko ir jėgų pabendrauti su vargingaisiais.

Koordinuoja ses. Marija SJE Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Šiuolaikinio šlovinimo akademija (grupė kuriama)

Ši grupė mokosi naujų šiuolaikinės muzikos giesmių ir patarnauja sekmadienio pamaldų ir šlovinimo vakarų metu. Jei turite dovaną ir pašaukimą vadovauti tokiai grupei, jei norite groti arba giedoti šiuolaikines giesmes, kreipkitės į kun. Rytį: kazimierobaznycia@gmail.com

 

Bažnyčios interneto svetainės pildymo, atnaujinimo, tobulinimo grupė (grupė kuriama)

Dalyvavimas bažnyčios švenčių renginiuose ir jų aprašymas svetainėje.

Tai savanorių grupė, kuri dalyvauja bažnyčios renginiuose ir juos aprašo svetainėje www.kazimiero.lt Koordinuoja kun. Rytis kazimierobaznycia@gmail.com

 

Svetingumo tarnystė (grupė kuriama)

Grupė rūpinasi bažnyčios lankytojų pasitikimu, skrajučių dalinimu, bendravimu ir vaišinimu sekmadieniais. Organizuoja maldų lapelių rašymą ir pasidalijimą po Mišių. Kiekvienas parašo savo prašymą, įdeda lapelį į krepšį ir paima kito žmogaus lapelį bei meldžiasi už jį visą savaitę. Koordinuoja ses. Marija SJE Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Negalinčiųjų priimti šv. Komunijos asmeninis palaiminimas (grupė kuriama)

Bendruomenės nariai laimina visus asmeniškai po 12 val. šv. Mišių. Tai asmeninės maldos patarnavimas visiems, kurie tą dieną išgyvena sunkumus gyvenime. Maldos tarnais gali būti vyrai ir moterys, jaučiantys Viešpaties įkvėpimą ir baigę ALFA ir TIKĖJIMO PAGRINDŲ kursą. Jei norite prisijungti prie maldos tarnų grupės, kreipkitės pas kun. Rytį po šv. Mišių.

 

Našlių klubo kūrimas (grupė kuriama)

Išėjus artimam žmogui, jo sutuoktinis ne tik turi susitaikyti su negrįžtama netektimi. Našlystė susijusi ir su netikėtu statusu visuomenėje. Priimti naują būseną, vėl atstatyti emocinę pusiausvyrą, prarastą savivertę, saugumo jausmą, padėti pirmiausia sau, o kartu ir kitiems. Tokia naujai kuriamo našlių klubo vizija. Buriama klubo kūrėjo grupė ir kuriama programa. Koordinuoja Janina. Jei norite prisijungti prie kūrėjų komandos, skambinkite 868610867

 

Sergančiųjų bendruomenės narių lankymas (grupė kuriama)

Šios ligonių sielovados grupės žmonės susirenka po šv. Mišių ir kartu meldžiasi už sergančiuosius. Sergančiųjų artimieji pasikviesti gali pasikviesti ligonių sielovadininkus į savo namus. Po to vyksta poromis aplankyti sergančiųjų, kurie negali atvykti į sekmadienio šv. Mišias. Lankydami juos, jie pasiklaba su ligoniais, kartu meldžiasi, skaito šv. Raštą, palaimina juos.