Varpai

 

Abiejuose bažnyčios bokštuose 1997 m. įrengta Vladimiro Tarasovo instaliacija „Varpeliai šv. Kazi­mierui“. Tai du vamzdžių komplektai, kurių kiekvienas turi po 15 balsų. Tarp jų sklando specialus diskas su bure. Pučiant net silpnam vėjeliui diskas siūbuodamas užgauna įvairius vamzdžius. Priklausomai nuo vėjo gūsių krypties ir stiprumo girdimi skirtingi muzikiniai motyvai.


Varpo, 1696 m. Vilniaus vaivados ir Lietuvos didžiojo etmono Kazimiero Jono Sapiegos nuliedinto (perliedinto iš senojo, nukentėjusio nuo gaisro?) Vilniaus jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčiai, įrašas:

Turiu ausis, nors neturiu galvos nei kojų,
Bet kai po Vilnių vaikštau – aš neabejoju!
Kalbuosi su žmonėm, nors neturiu liežuvio.
Visa kunigaikštystė manė – aš jau žuvęs.
Nes Dievui skirtas aš ir liepsnose spirgėjau.
Sakykit, kančią tokią kas patirt norėjo?
Tačiau ir po mirties aš gyvas, gyva siela,
Nes plaka dar širdis mana, bičiuli mielas!