Architektūra

kavaliausko079

Šv. Kazimiero bažnyčia – vienas gražiausių baroko paminklų Vilniuje. Ji pastatyta pagal Romos Jėzaus (Il Gesù) bažnyčios pavyzdį, tačiau skirtingai nuo jos, turi du pagrindinio fasado bokštus.
Bažnyčios planas sudaro lotynišką kryžių. Centrinės navos ir transepto sandūroje kyla didingas 40 m aukščio ir 17 m skersmens kupolas. Išorėje jį vainikuoja Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūnos formos žibintas. Viduje dominuoja plati 25 m aukščio centrinė nava. Šonuose – šešios praėjimu nesujungtos koplyčios.
Bažnyčios vidų puošia trys vėlyvojo baroko stiliaus dirbtinio marmuro altoriai. Jiems paveikslus nutapė (1993 m. ir 2004 m.) dailininkas Antanas Kmieliauskas. Didžiajame altoriuje: „Kristaus prisikėlimas“ ir „Šv. Kazimieras“, šoniniuose: „Šv. Andriejus Bobola“, „Neregio pagydymas“ ir „Šv. Ignacas Lojola“, „Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu“.

kavaliausko090kavaliausko092

kavaliausko095

 

 

 

 

kavaliausko079kavaliausko083

kavaliausko174

 

Paveikslai

p-altoriusBažnyčios centre – išsiskiria Prisikėlusio Kristaus atvaizdas. Virš jo – šv. Kazimiero paveikslas. Šio šventojo vardu pavadinta bažnyčia. Vos 26 metų sulaukęs Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero sūnus pasižymėjo ne tik maldingumu, teisingumu, bet ir atidumu bei rūpestingumu vargingiausiems. Žmonių įsitikinimą karalaičio šventumu XVII a. pradžioje patvirtino popiežius Klemensas VIII. 1636 m. šv. Kazimieras paskelbtas Lietuvos dangiškuoju Globėju. Karalaitį primena ir bažnyčios kupolą vainikuojanti karūna.

b-kaz-bmKairiajame transepto šone – šioje bažnyčioje dirbusio šventojo Andriejaus Bobolos paveikslas. Kilęs iš Lenkijos jis įstojo į Lietuvos jėzuitų provinciją, studijavo Vilniaus akademijoje. Pašventintas kunigu keliolika metų sakė pamokslus, klausė išpažinčių Šv. Kazimiero bažnyčioje. Paskirtas apaštalauti Gudijoje, 1657 m. dėl savo tikėjimo buvo žiauriai nukankintas. Virš jo - paveikslas „Neregio išgydymas“. Visų šių paveikslų autorius dailininkas A.Kmieliauskas.

Šv. Ignacą, Jėzaus Draugijos įkūrėją primena A. Kmieliausko paveikslas dešiniajame transepto šone. Šis šventasis siekė rasti Dievą ne pasitraukęs nuo pasaulio, o veikliai jame besidarbuodamas; visiems troško skelbti Kristaus Gerąją Naujieną – Evangeliją ir padėti sąmoningai gyventi savo tikėjimu. Tam su bendraminčiais įkūrė naują vienuoliją - jėzuitus. Jo šūkis „Visa didesnei Dievo garbei“. „AMDG“ – pirmosios lotyniško šio šūkio raidės. Jo viršuje - to paties dailininko tapytas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas.

kasiulisKoplytėlėse bažnyčios kairėje
Ticiano paveikslo „Madona ir Kūdikis su šv. Kotryna ir šv. Jonu“ kopija.
P. Smuglevičiaus tapyta Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija.

Koplytėlėse bažnyčios dešinėje
J. de Ribera paveikslo „Nuėmimas nuo kryžiaus“ kopija.
Vytauto Kasiulio paveikslas „Šv. Kazimieras“.
Nežinomo 19 a. Lietuvos dailininko drobė „Apreiškimas Marijai“.